PLAN DNIA
GRUPY PRZEDSZKOLNE


PLAN DNIA

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020

06.30 – 08.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich  pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę, myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę.

08.00 – 08.30

Ćwiczenia ogólnorozwojowe – ćwiczenia artykulacyjne, manualne, grafomotoryczne, oddechowe, rozwijające percepcje wzrokową, słuchową, koordynacje  wzrokowo-ruchową, zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych.

08.30 – 09.00

Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, zabiegi higieniczne. Śniadanie.

09.00 – 9.30

Zajęcia dydaktyczne z całą grupą – realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w przedszkolu,  programu wychowania przedszkolnego.

9.30 – 11.00

Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy organizowane i swobodne  w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

11.00 – 11.30

Zajęcia dodatkowe: język  angielski, rytmika i tańce.

11.30 – 12.00

Przygotowanie do obiadu, porządkowanie miejsca zabaw, zabiegi higieniczne, obiad.

12.00 – 13.45

Odpoczynek: muzykoterapia, bajkoterapia. Zabawy rozwijające, tematyczne w kącikach zainteresowań, Praca indywidualna         z dzieckiem.

13.45 – 14.15

Przygotowanie do podwieczorku – porządkowanie sali, zabiegi higieniczne. Podwieczorek.

14.15 – 16.30

Ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci, zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń z dnia. Słuchanie opowiadań na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci.

 


GRUPY PRZEDSZKOLNE

GRUPA 2,5 – 3 latki „WRÓBELKI”

GRUPA 3 – 4 latki „LISKI”

GRUPA 4 – latki„KOTKI”

GRUPA 4-5 LATKI „TYGRYSKI”

GRUPA 5 – 6 latki „OWIECZKI”

GRUPY ŻŁOBKOWE

GRUPA MŁODSZA – „MISIE”

GRUPA STARSZA – „ZAJĄCZKI”