Uwaga Rodzice!

Druga aktualizacja wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.06.2020 r. Zmniejszono minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w poszczególnych salach. Tym samym zwiększył się limit miejsc dla dzieci w przedszkolu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny bądź mailowy z przedszkolem.


UWAGA RODZICE !

Prosimy o przeczytanie poniższego komunikatu wydanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z dnia 4.06.2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 6/2020

DYREKTORA PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SIEMIATYCZACH

I ŻŁOBKA GMINY SIEMIATYCZE

Z DNIA 07.05.2020 R.

 

W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDUR DOTYCZĄCYCH ZAPOBIEGANIA ROZPOSTRZENIANIA SIĘ WIRUSA COVID – 19 W PRZEDSZKOLU GMINNYM W SIEMIATYCZACH I ŻŁOBKU GMINY SIEMIATYCZE

 

Prosimy wszystkich Rodziców, którzy chcieliby zapisać swoje dziecko na zajęcia  opiekuńczo – wychowawczych o zapoznanie się ze wszystkimi procedurami znajdującymi się w zakładce „DLA RODZICÓW” oraz wypełnienie oświadczenia i ankiety niezbędnych do przyjęcia dziecka do przedszkola.

Udział dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych należy uzgodnić z dyrektorem placówki.

 

Procedury obowiązujące w Przedszkolu Gminnym w Siemiatyczach i Żłobku Gminy Siemiatycze:

 

Oświadczenie i ankieta niezbędna do przyjęcia dziecka do Przedszkola:

 

GRAFIK PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SIEMIATYCZACH I ŻŁOBKA GMINY SIEMIATYCZE W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII KORONOWIRUSA COVID – 19

Dzieci z poszczególnych grup będą przyjmowane i odbierane w wyznaczonym poniżej grafiku:

 


Komunikat dyrektora przedszkola o  liczbie wolnych miejsc w przedszkolu
Komunikat Dyrektora Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach
z dnia 28.02.2020 r.
o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2020/2021

 Dyrektor Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach informuje, że nabór do przedszkola na rok szkolny 2020/2021  będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie od 01.03.2020 r. do dnia 31.03.2021r.

 Zgodnie z art. 153. ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59) deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 82 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020, w tym:

1) 3 -latki – 6 dzieci;

2) 4– latki – 45 dzieci;

3) 5 – latki –  21 dzieci

4) 6 – latki- 10 dzieci.

Liczba miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 110 w tym  wolnych miejsc wynosi: 

     – Dzieciom w wieku 3-6 lat – 28 miejsc.

Siemiatycze, 28.02.2020 r.                                                           Barbara Dłuska

                                                                                              Dyrektor Przedszkola

 


 

Znalezione obrazy dla zapytania: MIEJ SERCE ZAMIAST WYRZUCIĆ