SPOTAKNIE Z PANIĄ KRYSTYNĄ ŚWIZDOR

Dnia 6 maja 2022 r. gościliśmy w naszym przedszkolu panią Krystyną Świzdor, lokalną poetkę, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Nurcu-Stacji. Pani Krystyna opowiedziała dzieciom o sobie i zaprezentowała 3 swoje utwory: fraszkę ,,Rozmowa mrówki z pszczołą”, wiersz ,,Szukanie wiosny” i opowiadanie pt. ,,Pszczółki w bioróżnorodności”. Każdy z utworów poruszał aktualne i bliskie dzieciom zagadnienia. Serdecznie dziękujemy Pani Krystynie za spotkanie i wspólnie spędzony czas.

Aneta Gumieniak-Zduniuk,
Izabela Kowalczuk

Kategorie: Aktualności