W dniu 22 października 2021 r. Przedszkole Gminne „Magiczne miejsce” w Siemiatyczach w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” finansowanego przez Wojewodę Podlaskiego otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 3000,00 zł.

    Wkład własny Gminy Siemiatycze wynosi 750,00 zł. Pieniądze te wykorzystane będą na zakup nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz działań promujących czytelnictwo.

Kategorie: Aktualności