JAK Z PRZEDSZKOLAKA

UCZYNIĆ PIERWSZAKA?

Co to jest dojrzałość szkolna?
Czy wiek faktycznie stanowi o gotowości podjęcia edukacji w szkole podstawowej?

  Dojrzałość szkolna to inaczej gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków, jakie stawia przed nim szkoła. Obejmuje ona zarówno jego rozwój psychiczny, fizyczny, umysłowy, emocjonalno- społeczny jak i poziom opanowania umiejętności i wiadomości przygotowujący dziecko do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia.

W SFERZE FIZYCZNEJ

Zwracamy uwagę na sprawność ruchową i manualną, dziecko gotowe do pójścia do szkoły powinno m.in.:

– być samodzielne, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych czynności samoobsługowych np.: zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, ubieranie się i  rozbieranie się;

– umieć ciąć i bezpiecznie posługiwać się  nożyczkami;

– sprawnie posługiwać  się przyborami do rysowania i pisania, prawidłowo je trzymać;

– zachowywać prawidłowy kierunek kreślenia figur, szlaczków, liter – od prawej do lewej oraz z góry na dół;

– odwzorowywać podane kształty;

– wykonywać pracę na zadany temat różnymi technikami plastycznymi;

– potrafić skakać, podskakiwać na jednej nodze;

 

W SFERZE INTELEKTUALNO – UMYSŁOWEJ

Dziecko gotowe do pójścia do szkoły powinno:

– prawidłowo dzielić wyrazy na sylaby – określać ich ilość, głoskować – określać ilość głosek,..;

– wymawiać słowa i budować zdania poprawne gramatycznie;

– wymawiać prawidłowo wszystkie głoski – jeśli dziecko ma wadę wymowy powinno być pod opieka logopedy;

– mieć dobrą koordynację wzrokowo-słuchowo- ruchową;

-umieć liczyć na konkretach, dodawać i odejmować na konkretach w zakresie do dziesięciu;

– rozpoznawać i nazywać figury geometryczne;

– klasyfikować przedmioty według wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia;

– interesować się czytaniem i pisaniem;

 

W SFERZE SPOŁECZNO – EMOCJONALNEJ

Dziecko gotowe do pójścia do szkoły powinno:

– koncentrować  uwagę na jednej czynności przez dłuższy  okres czasu ( uważnie słuchać ze zrozumieniem tego, co mówi nauczyciel );

– rozumieć i spełniać  polecenia nauczyciela;

– doprowadzić  rozpoczętą  pracę do końca,  wytrwale w określonym czasie;

-przestrzegać ustalonych zasad, zastosować się do  reguł gier i zabaw:

– panować nad reakcjami emocjonalnymi, nie ulegać  chwilowym nastrojom, nie reagować agresywnie ani emocjonalnie w obliczu trudności i niepowodzeń;

– pomagać  w prostych pracach domowych;

– umieć dostosować się do swojej sytuacji i środowiska;

 

Każdy z rodziców obserwując dziecko, słuchając go i konsultując jego osiągnięcia z wychowawcami może w przybliżeniu określić, czy dziecko osiągnęło poziom dojrzałości, którego wymaga szkoła.

Rodzice muszą pamiętać, że ich dziecku niezbędna jest pomoc i zainteresowanie z ich strony a także serdeczność i opieka. Należy pamiętać o tym  aby:

– Nie wyręczać swoich dzieci we wszystkich sytuacjach i czynnościach sprawiających im trudności – w ten sposób potęgujemy  jeszcze opóźnienia, zamiast je wyrównywać.

– Doceniajmy wysiłek dzieci, nie wypominajmy stale błędów i niedociągnięć. Niech dziecko poczuje się ważne i potrzebne.

 

Drogi Rodzicu pamiętaj!

Sam wiek dziecka nie zawsze decyduje

o jego gotowości do pokonania progu szkolnego.

    Jeżeli dziecko  siedmioletnie, nie osiągnęło odpowiedniej dla wieku dojrzałości szkolnej, istnieje możliwość odroczenia go od obowiązku szkolnego.  W takim przypadku należy zasięgnąć opinii psychologa, pedagoga, logopedy i przeprowadzić  Badanie dojrzałości  szkolnej. Niekiedy podobne rozwiązanie może okazać się  o wiele korzystniejsze dla dziecka, niż wysłanie go bez należytego przygotowania do szkoły., albowiem skutki niepowodzeń  w nauce  mogą być o wiele gorsze, aniżeli  przesunięcie obowiązku szkolnego o jeden rok później.

  Rodzice którzy są zaniepokojeni przebiegiem rozwoju swojego dziecka, mają wątpliwości,  dziecko ma problemy w przedszkolu,  zawsze mogą się zgłosić o pomoc do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Rekomendujemy:

Powiatowa Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna  w Siemiatyczach

Ul. T. Kościuszki 43 A

17-300 Siemiatycze

tel./ fax ( 85) 655 26 12

e mail:  poradniapp@siemiatycze.pl

www.poradniasiemiatycze.szkolnastrona.pl

Kategorie: Aktualności