ZARZĄDZENIE NR 96/2020
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 5 maja 2020 r.

 

w sprawie wprowadzania zasad działalności placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Siemiatycze w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

 

Wznawia się działalność placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Siemiatycze, obejmujących Przedszkole Gminne w Siemiatyczach i Żłobek Gminy Siemiatycze, w których odbywać będą się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

 

Prosimy wszystkich Rodziców. którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych o zapoznanie się ze wszystkimi procedurami znajdującymi się w zakładce „DLA RODZICÓW” oraz wypełnienie oświadczenia i ankiety niezbędnych do przyjęcia dziecka do przedszkola do piątku 08.05.2020 r. do godz. 12.00.

Kategorie: Aktualności