ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.
POLECENIE WOJEWODY PODLASKIEGO DOT. ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH.

 

Szanowni Państwo,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 DO 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno
publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W ZAŁĄCZENIU PRZEKAZUJĘ KOMUNIKAT – PROSZĘ O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ I POINFORMOWANIE UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ.

Zachęcam do sprawdzania komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Z poważaniem, 
Anna Ostrowska
Rzecznik prasowy MEN

Załącznik – Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – komunikat MEN. 
https://dokumenty.men.gov.pl/2020_03_11_Zawieszenie_zajec_w_przedszkolach_szkolach_i_placowkach_MEN.DOCX 
 
Kategorie: Aktualności