Komunikat dyrektora przedszkola o  liczbie wolnych miejsc w przedszkolu
Komunikat Dyrektora Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach
z dnia 28.02.2020 r.
o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2020/2021

 Dyrektor Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach informuje, że nabór do przedszkola na rok szkolny 2020/2021  będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie od 01.03.2020 r. do dnia 31.03.2021r.

 Zgodnie z art. 153. ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59) deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 82 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020, w tym:

1) 3 -latki – 6 dzieci;

2) 4– latki – 45 dzieci;

3) 5 – latki –  21 dzieci

4) 6 – latki- 10 dzieci.

Liczba miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 110 w tym  wolnych miejsc wynosi: 

     – Dzieciom w wieku 3-6 lat – 28 miejsc.

 

Siemiatycze, 28.02.2020 r.                                                           Barbara Dłuska

                                                                                              Dyrektor Przedszkola

 

Pliki do pobrania:

Kategorie: Aktualności