W poniedziałek, 20 maja 2019 roku mieliśmy zaszczyt gościć w przedszkolu Jego Ekscelencje  Ks. Biskupa Tadeusza Pikusa, któremu towarzyszyli: Sekretarz Ks. Tomasz Szmurło oraz Proboszcz Parafii Andrzeja Boboli w Siemiatyczach Ks. Henryk Polak.

       W spotkaniu wzięli udział także: Wójt Gminy Siemiatycze Edward Krasowski, Pracownicy Urzędu  Gminy i podległych jednostek, Radni,  Sołtysi, oraz Rodzice  Przedszkolaków.

       W  progi naszego Przedszkola Czcigodnych Gości wprowadziła i powitała pani Dyrektor Barbara Dłuska i wójt Gminy Edward Krasowski. Całość  spotkania uświetniła część artystyczna w wykonaniu przedszkolaków.  Dzieci zaprezentowały polskie tańce ludowe, oraz zaśpiewały piosenki z przedszkolnego repertuaru.

       Ksiądz Biskup nawiązał znakomity kontakt z naszymi przedszkolakami. Podczas spotkania dzieci aktywnie uczestniczyły w rozmowie, chętnie odpowiadając na pytania Czcigodnego Gościa. Jego Ekscelencja podziękował za ciepłe przyjęcie i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

      Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem, który przygotowali Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, za co im serdecznie dziękujemy.

       Tak piękne i wzruszające spotkanie na długo pozostanie w naszej pamięci.

Kategorie: Aktualności